Ofte må vi ha avstand, kanskje til både tid og sted, for å se om det vi gjorde var riktig eller feil. Faktum er jo at etterpåklokskap stort sett alltid er den beste, men likevel så urealistisk og uoppnåelig i nuet. Monopol på vett og sunn fornuft er det (heldigvis) få av oss som har.

Mange har sikkert fått mer enn nok av diskusjonen omkring Nedre Eikers forlovelse og planlagte giftermål med Drammen og Svelvik. Likevel tror vi at det er en sak som vil ligge som en skygge, en pest, over lokalpolitikken i Nedre Eiker i mange år. Den første testen får vi allerede ved valget neste høst. Selv om velgerne ofte kan synes lettpåvirkelige og gjerne snur på hælen, tror vi at de indre stridighetene i Nedre Eiker Ap er en garanti for fortsatt Høyreordfører i den nye storkommunen. Det blir neppe mange Ap-stemmer fra den nedre delen av Eiker. Mange føler seg sveket, og svik kommer en sjelden ustraffet fra.

Tilliten er brutt mellom folk og politikere. Det som få gikk i bresjen for fikk et flertall til skifte mening. Det har haglet med argumenter og faktainformasjon fra begge sider. Vi tør ikke sette to streker under så mye av dette, for det er reist tvil om mye. Mange lurer fortsatt på hva som er fakta, altså som er sant, og hva som er politiske dogmer, retorikk og kanskje også politiske ambisjoner. Ambisjoner er oftest bra, men hvis det er servert feil fakta for å oppnå et resultat er det ikke bra. Det er heller ikke bra å hevde at noen lyver.

De seineste årene har det vært en rekke høringer på Stortingsnivå. Flere av dem kan med rette kalles politisk motivert fra politiske motstandere. Det er heller ikke sikkert at det kommer så mye ut av dem, men det belyser i alle fall saken på en grundigere måte. Det er ikke tradisjon for å ha høringer eller granskinger på kommunenivå. I denne saken tror vi det ville vært smart. Åpenhet skaper alltid tillit, og tillit er et underskuddsfenomen i politikken i Nedre Eiker nå. En slik høring burde kommuneledelse og ordfører ta initiativ til, og sørge for en nøytral og objektiv prosess.

Om noen dager stiftes organisasjonen «For Nedre Eiker». Hovedmålet er å trekke Nedre Eiker ut av giftermålet, det sekundære er å sørge for at vilkårene for å bo, leve og virke i Nedre Eiker blir så gode som mulig, også i en ny storkommune. Vi tror det første er nærmest umulig; det andre kan ingen være uenige i.