Skjerpings folkens! Hvorfor i det huleste er det så håpløst å få noen til å komme med forslag til mottakere av Frivillighetsprisen i Nedre Eiker?

Ifølge daglig leder ved Nedre Eiker Frivilligsentral, Patricia Rivas Garcia, er det heller ikke bare i år det er problematisk å få inn forslag. Det gjør jo saken enda verre. Hun aner ikke hvorfor det er så tyst på forslagsfronten. Når hun som sitter midt i det ikke forstår, må vi dessverre bifalle det. Helledussen folkens, nå må dere våkne. Og den oppvåkningen må skje tvert. Mandag morgen kan det i ytterste konsekvens bli bestemt at det ikke blir noen pris i 2018. I en kommune med 25.000 innbyggere, et rikt kulturliv og med en drøss med dugnadsaktører. Hallo, vi snakker om en kommune på størrelse med mange andre som har både digre blues- og jazzfestivaler, og kommuner som har arrangert OL. Om det ikke er jazz, blues eller OL-sus over Nedre Eiker, burde det uansett være et lass med kandidater å ta av.

Vi skal ikke på denne spalteplass trekke fram den ene eller den andre. Vi ønsker bare å servere et lett spark bak slik at du kanskje gjør det. Hvis du føler det verbale sparket i hekken allerede vet du hva du må gjøre; levér inn ditt forslag nå! Eikerbladet har skrevet mye, og skal fortsatt skrive, om mennesker, klubber, lag og foreninger som steller i stand aktiviteter, tilbud og opplevelser for andre. Det er mange som har gjort dette nærmest hele livet.

I forordet til Frivillighetserklæringen skriver Regjeringen: «Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir en merverdi til den som bidrar og til samfunnet som helhet. Å være frivillig gir kompetanse, erfaring, sosial tilhørighet og mestring til enkeltmennesket. Samtidig skaper frivilligheten fellesskap, den bidrar til en bedre hverdag for mange mennesker, og den bidrar til samfunnsutviklingen gjennom å utfordre og sette dagsorden».

Vi kunne ikke vært mer enig. De frivillige er grunnpilarene i mange lokalsamfunn. De gir oss det lille ekstra vi kan nyte på fritiden. Vi trenger det – livet blir mer helt, sosial og hyggelig. Vi vokser på det.

LES FLERE LEDERARTIKLER HER!