Når et selskap som har vunnet et offentlig anbud tilsynelatende gir omtrent 50 prosent blaffen i sine kunder er det noe som er riv ruskende galt. I dag er det Norges Taxi Buskerud som fortjener en solid oppstrammer.

I fire år har de hatt jobben med å kjøre pasienter/brukere til trening og behandling i Nedre Eiker. Mye tyder på at de gjør det når de selv har lyst, i beste fall halvparten av tida, gjerne på en dag med sol og bar asfalt. Når Pasientreiser rekvirerer en transport så har dere drosjekusker å hoppe. Pasientreiser er ikke en tulleorganisasjon som driver gjøn med dere. De sørger for at unge og gamle som trenger deres assistanse kommer seg fra A til B, og helst tilbake også. Det gjør slett ingenting om de som skal sørge for denne transporten lærer seg klokka. Oppmøtetid synes å være et problem. Vi anbefaler også en kalender for å være på den sikre siden.

Vi skal ikke være for sarkastiske, men dette er rett og slett skammelig. Dere har ingen rett til å behandle folk på denne måten. For de dette gjelder betyr dagen, eller ukas behandling og trening under kyndig veiledning og hjelp en forskjell. For mange en veldig stor forskjell. At dere på toppen klarer å gi blaffen i Leonard på fem år topper kaka fullstendig.

1. juni er det er starten på en ny kontraktsperiode. Den som vinner anbudet om denne transporten for de kommende år blir avgjort snart. De som skal få denne jobben håper vi får den på kvalitet og pålitelighet, og ikke bare på pris. Vi er kjent med at flere løyvehavere og taxisjåfører er svært lite tilfreds med betalinga for slike oppdrag. Vi forstår også at det må være lønnsomhet i det dere driver med, men la nå ikke det gå ut over tredjepart. Unge, gamle og syke forventer at dere stiller på post når dere skal.

Norges Taxi ligger neppe øverst i bunken når Sykehusinnkjøp skal velge leverandør for de neste årene. De har bevist at dette ikke er en jobb for dem. Eikerbladet har gjort en rekke forsøk på å få selskapet i tale. Det hadde gjort seg med en forklaring, kanskje en unnskyldning også. Å la være å ta telefonen, og å gjemme seg bort, svekker deres tillit ytterligere. Om mulig.

Lær dere klokka. Om det kniper – bruk også en kalender.