De siste fem årene er 84 barn mellom null og 14 år skadet i trafikken i skolestartmåneden august.

Tilsvarende skadetall for september er 61, oktober 62 og november 64, viser forsikringsbransjens statistikk for meldte personskader, PETRAST.

I motsatt ende av skalaen er februar med 48, og færrest meldte skader.

Totalt skjer 40 prosent av skadene mellom klokken 14 og 18, mens 10 prosent av ulykkene skjer mellom klokken 07 og 09.

– Barn er ofte uoppmerksomme, de leker og løper. Bilførerne må tilpasse farten, sier Liv Røssland, som er daglig leder for NAF Bergen og omland.

Hun oppfordrer bilførerne om å være ekstra oppmerksomme i disse dager, og huske på at det er barn som går langs veien.

Vil nekte unge bilførere å ha med passasjer

Livsviktig utstyr - men mange vet ikke om de har det

Skadet i storefri

– Det er all grunn til å rope varsku. Tallene for august er 37 prosent høyere enn de andre månedene i snitt, og vi har ingen barn å miste, sier Edmond Wold Gaulen som er fagsjef i Frende Forsikring.

Statistikken viser at nesten en fjerdedel av ulykkene skjer på fredager, mens 17 prosent skjer på torsdag.

Det er registrert flest personskader i Oslo og Akershus, fulgt av Hordaland og Møre og Romsdal.

Bilførerne må tilpasse farten

Færrest ulykker med personskade er registrert i Hedmark, Nordland og Troms med kun èn personskade i hvert fylke, mens Finnmark og Svalbard står uten meldte personskader til forsikringsselskapene de siste fem årene.

– Generelt øker personskader hvor barn er involvert ved skolestart. Typiske ulykker er påkjørsel av bil i nærheten av skolene. Dette er også årsaken til at politiet har hyppige fartskontroller i nærhetene av skolene ved skolestart, forteller Wold Gaulen.

Her blir du snart snittmålt på fart

Tidspress

Tidspress og foreldres bekymringer for sikkerheten på skoleveien, er to viktige grunner til at barn kjøres til skolen, ifølge en rapport om barn og ungdom i trafikken utarbeidet av Transportøkonomisk institutt (TØI) i 2018.

– Foreldre som skal rekke jobben og er stresset, kjører for fort, skal snu og rygge et sted det kryr av barn. Så går det galt.

Snart vil «alle» følge fartsgrensene

Slik beskriver Wold en typisk hendelse forsikringsselskapet registrerer.

I Norge går eller sykler 63 prosent av 6-12 åringer til skolen, resten reiser kollektivt eller blir kjørt.

Vil nekte unge bilførere å ha med passasjer

La barna øve seg i trafikken

Syklister har den høyeste skaderisiko av alle trafikantgrupper, den er 40 ganger så høy som bilførernes.

– Jeg vil absolutt anbefale at barn får øve litt og friske opp kunnskapene, før de slippes ut i trafikken. Og barna må bevisstgjøres, og det tidlig, gjerne allerede i barnehagen. Det handler om at de blir sett, både på godt belyst skolevei og med refleks når det blir mørkere, sier Røssland.

NAF har blant flere tiltak utarbeidet gratis opplæringspakker til barnehagene.

Vil ha svart boks og alkolås i alle nye biler

Halvering av antall omkomne

Blant 6-15 åringene skjer rundt 45 prosent av skadene mens barna går eller sykler. For den yngste aldersgruppen, skjer de fleste ulykkene mens barna er passasjer i bil, viser rapporten fra TØI.

I perioden 2010 til 2016 omkom i underkant av fire barn årlig i trafikken, dette er omtrent en halvering i forhold til snittet tiåret før. De fleste barna i denne aldersgruppen ble i perioden skadet som passasjer i bil (223 barn), som syklist (99 barn) eller som fotgjenger (77 barn), totalt 428 skadde barn i perioden 2010-2016, ifølge rapporten fra TØI.

Derfor maler de veien rød

Ikke sikker nok skolevei

Omtrent 60 prosent av barn i 6-12 års alderen har fortau, gang- eller sykkelveier til skolen.

– Her har de vært vant til å ferdes med lite trafikk i sommer, nå blir det uvant og lite oversiktlig med mye biltrafikk, sier Edmond Wold Gaulen i Frende. Norske barn er forsikret så lenge de er på skole, SFO eller barnehage, mange foreldre tenker ikke over at på skoleveien og på fritiden er det oftest familiens egne forsikringer som gjelder.

– Det er mye dårlig skolevei her i landet, og pengepotten er så liten at det tar for lang tid å komme i mål, sier Liv Røssland i NAF. Hun etterlyser en koordinerende gruppe på tvers av kommuner, fylker og Statens Vegvesen med trafikksikkerhet og sikker skolevei som felles mål.