Du har sikkert merket det; valgkampen er godt i gang. De lokale partiene som håper på din gunst har startet frieriene, og de kommer til å bli mer og mer heftige. Hvem som treffer best vet vi utpå kvelden 9. september.

Det er et lokalvalg, et valg av representanter som på flere områder vil avgjøre hvordan litt av hverdagen din blir de neste årene. Mange stemmer av gammel vane, mens andre stemmer mer på personer enn på partier. En flink mann eller kvinne kan jo bety mer, og ha mer tillit, enn en partifarge.

Tradisjonelt bruker flere menn enn kvinner stemmeretten. Ved siste valg til kommunestyret stemte 60 prosent av alle menn i Norge; tallet for kvinner var 57 prosent. I Eikerkommunene var det bare 54 prosent som benyttet stemmeretten i 2015, en nedgang fra 2011-valget. Årets valg bør by på mer spenning og deltakelse. Det blir ny ordfører i Øvre Eiker, og Nedre Eiker blir utradert fra kommunekartet fra nyttår. Bare disse to momentene bør appellere til «stemmeretts-refleksen». Som lokalavis for Eiker håper vi at dette i seg selv får mange til å stemme. Dere som stemmer i Nedre bør sørge for å få inn representanter for Nedre Eiker i bystyret i nye Drammen.

Det ligger garantert mye udetonert valgammunisjon på vent. Selv om det er et lokalvalg, blir de fleste av oss påvirket av hva som skjer på nasjonalt plan. Flere partier har rådgivere, konsulenter og innkjøpt ekspertise. Alle kjemper om din og medias oppmerksomhet.
Det er kanskje mest spennende for Rødt, Frp, Sp, MDG og partier som ytrer motstand mot bomfinansiering. Ifølge nettstedet «polls of polls» er formkurven til Frp svært dårlig. Siden forrige stortingsvalg er oppslutningen nesten halvert. Det selv om det er gjort mange grep med politiske utspill og comeback for Sylvi Listhaug. Klarer de å snu trenden?

Sp har gått motsatt vei og blitt nesten dobbelt så store som Frp. Fokus på sentralisering er enkelt, synlig og lett å kommunisere. MDG er også i godt sig, særlig de tre siste månedene. Rødt er også i vinden med en dobling nasjonalt.

Ingen av oss kan unngå å bli påvirket av nasjonale trender. For eksempel, hvordan blir vi i Eiker påvirket av saken om mulla Krekar? Hvis vi frykter at han er en farlig mann i Norge – har vi noen grunn til å føle oss tryggere om han får adresse i Italia eller Irak?

Husk at valget i år handler om lokale verdier og personer.