Per april 2023 er det samlede sykefraværet i kommunen på 10,46 prosent, sammenlignet med 13,07 prosent i samme periode i fjor. Dette tilsvarer en forskjell på 2,61 prosent, eller 20 prosent nedgang. Dette kommer frem av første tertialmelding for 2023.

Både korttidsfraværet og langtidsfraværet er ned fra samme periode i 2022, noe som var forventet da det var høyt sykefravær i januar og februar 2022 på grunn av koronapandemien. Langtidsfraværet ligger også under fjoråret.

Allikevel er sykefraværet på et bekymringsfullt høyt nivå, da det bare er 2022 som har hatt høyere fravær i første tertial de siste ti årene.

Helse og velferd er hardest rammet, med et samlet fravær på 11,12 prosent, mens oppvekstseksjonen har 10,52 prosent. Det høyeste fraværet i statistikken er det Øvre Eiker Kommunale Eiendom (ØEKE) som har, med 15,57 prosent.