Sommeren er på hell, og vi har kunnet nyte mange fine solskinnsdager ved sjøen og på stranda. Men dessverre går noen av oss ut av sommeren med et grusomt tap. I feriemåneden juli omkom tolv personer i drukningsulykker her i landet. Det er tragisk og trist.

Kun fire av ti norske tiåringer tror de klarer å svømme 200 meter. Det er dypt bekymringsfullt. Nye tall tyder på at barns svømmeferdigheter kan være de svakeste på to tiår. I 2020 omkom 88 personer av drukning i Norge. Dette er et altfor høyt tall som vi er nødt til å ta tak i. På samme måte som vi har en nullvisjon for trafikkdrepte, trenger vi en nullvisjon for drukningsulykker. Og vi trenger kraftfulle tiltak for å bedre svømmeopplæringen.

Arbeiderpartiet vil stille strengere krav til kvaliteten og omfanget på svømmeundervisningen, slik at alle barn lærer å svømme. Konsekvensen av manglende svømmeferdigheter kan bli fatale for mange barn og unge, og det kan vi ikke la skje.

Arbeiderpartiet reagerer på at høyreregjeringen ikke har gjort mer for å sørge for at elevene faktisk lærer å svømme. Vi mener at det ikke er nok å teste elevene, men at svømmeundervisningen må fortsette til barna faktisk har lært å svømme. Høyreregjeringen innførte en nasjonal prøve for å måle svømmeferdigheter, men stemte mot at undervisningen måtte fortsette til elevene har lært å svømme.

Arbeiderpartiet har fremmet mange forslag i Stortinget for bedre svømmeopplæring, blant annet en nasjonal handlingsplan og at kommunene skal få mer midler til svømmehaller og nødvendig opplæring. Vi mener høyreregjeringen må sørge for at pengene når barna som trenger dem, og ikke bare komme med formanende pekefingre til kommunene. Dessverre stemte høyreregjeringen mot alle våre forslag.

Arbeiderpartiet mener også det er et stort behov for flere og bedre bygg for våre unge. Derfor opprettet vi rentekompensasjonsordningen for skolebygg og svømmeanlegg i 2001, og videreførte denne i 2008. Dette gav mulighet til å ruste opp nesten 1400 skoler med over 2000 prosjekter i alle landets fylker og kommuner. Dessverre avsluttet høyreregjeringen ordningen i 2016 og har ikke tilført nye midler selv om behovet for skoler og svømmeanlegg er stort.

Vi har ingen flere å miste i drukningsulykker. Derfor trenger vi en ny giv og ny politikk for å sikre alle elever en god nok svømmeopplæring – over hele landet.