To personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Den ene er nærkontakt av tidligere påvist tilfelle, mens smitteveien er ukjent for den siste.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av de to smittetilfellene som rapporteres i dag.

– Det er veldig gledelig at smittetallet fortsatt er lavt i Drammen. Det tyder på at det fortsatt er lite smitte i samfunnet og at innbyggerne våre er flinke til å beskytte seg og hverandre mot smittespredning, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Det registreres hver dag hvor mange smittetilfeller som er påvist de foregående 14 dagene. Med færre enn ti nye smittetilfeller om dagen hele 12 av de siste 14 dagene har smittetallet for de foregående to ukene falt kraftig. 22. januar ble det registrert 200 tilfeller de siste 14 dagene. I dag er tallet nede på 81.


– Da vi registrerte 200 tilfeller i andre halvdel av januar, sa vi at det ville være bra om vi klarte å redusere det daglige smittetallet ned mot ti tilfeller om dagen og etter hvert videre ned under ti om dagen. Det har vi klart, og smittesituasjonen i Drammen kommune har vært mye bedre den siste tiden, og med et godt smittesporingsarbeid har vi hatt god oversikt over situasjonen, sier Johannessen.


Han minner imidlertid om at det ikke er gitt at det er mulig å holde så god oversikt over situasjonen fremover.


– For det første er det viktig at innbyggerne fortsatt følger smittevernreglene og er flinke til holde avstand. Dette er det viktigste bidraget hver enkelt kan gjøre for å bidra til at vi unngår en ny smittebølge. Men vi ser rundt oss at det er en god del tilfeller av den britiske virusvarianten som har vist seg å være mye mer smittsom enn den virusvarianten vi har hatt her lenge. Så det er viktig at vi klarer å unngå noen stor spredning av den engelske virusmutasjonen, eller i alle fall utsette oppblomstringen så mye som mulig, sier kommuneoverlegen.


Lier kommune meldte i går om et tilfelle av den engelske virusvarianten som foreløpig ikke har noen sikker smittevei. Noen få smittetilfeller i Drammen knyttes til smittetilfellet i Lier. Prøver fra disse smittetilfellene er sendt til Folkehelseinstituttet for analyser, og John David Johannessen sier at det er sannsynlig at analysene vil påvise det engelske viruset også for disse personene.


– Vi har hele tiden sagt at vi må være forberedt på at viruset påvises også i Drammen. Vi har allerede et par påviste tilfeller og regner med å få noen flere nå. Så selv om smittetallene har sett veldig positive ut en periode nå, så er vi litt urolige med tanke på utviklingen fremover dersom det blir en oppblomstring av den engelske virusvarianten. Vi har alle sammen fortsatt en stor jobb foran oss for å begrense smittespredningen. Det gjelder fortsatt å være tålmodige, og så håper vi alle at det kommer såpass mange vaksinasjonsdoser til Drammen de nærmeste ukene og månedene at vi kan få vaksinert store deler av befolkningen, sier kommuneoverlegen.


Selv om det er lite smitte i samfunnet minner John David Johannessen om at det fortsatt er like viktig som før å teste seg dersom man får luftveissymptomer av noe slag. Dette gjelder også om symptomene er veldig lette.


Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.


Siden begynnelsen av mars har 2391 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.