Det er siste døgnet påvist smitte hos åtte innbyggere i Drammen kommune. Hos syv er smitteveien kjent, mens den er ukjent for en person.Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner er berørt av dagens smittetilfeller.

Antall påviste tilfeller siste 14 dager er 166. Dette er på nivå med antallet som ble rapportert i går. Da var tallet på 165. Av de 166 som har fått påvist smitte den foregående toukersperioden, var det 92 som fikk påvist smitte den første uka, mens det er 74 den andre uka.

- Smittetallene de siste to ukene er fortsatt høyt, men det er gledelig å se at antallet smittede har en nedadgående trend. For å hindre ny smitteøkning er det fortsatt viktig å følge de råd og regler som gjelder til enhver tid, sier kommuneoverlege John David Johannessen og påpeker viktigheten av å holde avstand, ha et redusert antall nærkontakter i løpet av en uke og unngå steder hvor det er mange mennesker samtidig. Dette nettopp for å unngå situasjoner der smitte kan spre seg til flere personer.

For hver uke som går vaksineres det et tusentalls drammensere. Per 30. april var det satt totalt 28.100 vaksinedoser, og i uken som gikk ble det satt 3800 vaksinedoser. Kommunen jobber nå med å sette vaksiner på personer i gruppen 5 og 6, det vil si personer i alder 55-64 år med underliggende sykdommer og 45-54 med underliggende sykdommer. Kommunen mottar lister fra fastlegene om hvem som er i de forskjellige gruppene, så man kan ikke bestille time om man ikke står på listen med underliggende sykdom fra fastlegen.