I dag er bota på 1.700 kroner og en får to prikker ved bruk av håndholdt mobil ved kjøring.

Fra 1. januar må du bla opp fem tusenlapper og finne deg i å få tre prikker – hvis du blir tatt.

Funker ikke

Gjeldende bøtesats på 1.700 kroner har ikke vært avskrekkende nok.

– Det har ikke hatt den venta effekten. Vi må derfor ty til sterkere middel. Med høyere bøter og enda en prikk, håper jeg sjåførene ser alvoret i dette. Det skal være så trygt som mulig å være i trafikken. Da må alt fokus være på det som skjer når en kjører, sier Hareide.

– Det er viktig at politiet har sanksjonstiltak som både virker forebyggende og får konsekvenser for dem som bryter loven. Dette er en kraftig økning som jeg håper får folk til å tenke seg om. Det er ikke akseptabelt å bruke mobiltelefon når en kjører bil, og derfor får du nå svi dersom du gjør det, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

– Det er trafikkfarlig å nytte mobiltelefonen når en kjører bil. Det har vært forbudt siden 2000. Likevel ser vi at mange ikke klarer å legge vekk mobilen når de kjører. Derfor øker vi nå bøtene til 5.000 kroner og prikkene fra to til tre viss en blir tatt med mobilen, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Alt øker

I tillegg blir satsene for alle forenkla forelegg økt. Det er fordi de ikke har vært endret siden 2018. Økningen er tilsvarende konsumprisindeksjusteringa fra 2018 til 2020.

– Bøter skal være avskrekkende. Da må vi sørge for at de holder et nivå som er i takt med prisutviklinga, sier samferdselsministeren.

Endringene trer i kraft 1. januar 2021.

Dette får du også prikker for

OvertredelseAntall prikker
Fartsovertredelse 11 t.o.m. 15 km/t der fartsgrensen er 60 km/t eller lavereTo prikker
Fartsovertredelse f.o.m. 16 km/t der fartsgrensen er 60 km/t eller lavereTre prikker
Fartsovertredelse 16 t.o.m. 20 km/t der fartsgrensen er 70 km/t eller høyereTo prikker
Fartsovertredelse f.o.m. 21 km/t der fartsgrensen er 70 km/t eller høyereTre prikker
Kjøring mot rødt lysTre prikker
Ulovlig forbikjøringTre prikker
Brudd på vikepliktenTre prikker
Kjøring i sperreområdeTre prikker
For liten avstand til kjøretøyet foranTre prikker
Kjøring med trimmet motorsykkel/mopedTre prikker
Unnlatt sikring av passasjerer under 15 årTo prikker

Oppdatert 13. mai 2020

  • Prikkbelastning ble innført fra 1. januar 2004.
  • Fører med prøveperiode for førerrett i klasse B skal registreres med dobbelt antall prikker for hver overtredelse begått i prøveperioden.
  • Åtte prikker i løpet av tre år = tap av retten til å føre motorvogn i seks måneder.
  • Blir du tatt for flere overtredelser samtidig, får du så mange prikker som overtredelsene gir til sammen.
  • Varselbrev sendes etter fire prikker.
  • Prikkene blir slettet etter tre år fra den dagen du skrev under på forelegget du fikk, eventuelt etter tre år fra den dato endelig dom ble avsagt i saken.
  • Når du får tilbake førerretten, vil du få slettet de prikkene som ble tatt i betraktning ved tapet av førerrettighetene.

KILDE: Statens vegvesen