(Bygdeposten)

Det er en økning av smittetilfeller i alderen 5-14 år med totalt 26 tilfeller. Flere barne- og ungdomsskoler i kommunen er berørt, og det er smitteutbrudd på Hokksund barneskole og Røren skole. En god del av disse tilfellene er smittet i husstanden og ikke på skolen, skriver kommunen i en pressemelding mandag morgen.

Kommunen har i helgen jobbet med utdeling av et stort antall hurtigtester for midlertidig jevnlig testing ved skoler og ved noen barnehager.

Etter den markante økningen i smitte fra uke 47 til 48, har situasjonen i Øvre Eiker kommune nå økt til moderat risiko, tilsvarende scenario 2.

– Vi har innført regional forskrift med forsterkede smitteverntiltak. Det er økt press på kapasiteten til testing og smittesporing. Fastleger og legevakt har og presset kapasitet. Teststasjonen på Kongsberg øker åpningstiden sin til 6 dager pr uke (stengt på lørdager), sier kommuneoverlegen i pressemeldingen.

Det er med dette registrert totalt 836 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 6. desember 2021), hvorav 631 er smittet i 2021.