Den siste uka har det vært mye fokus på livsfarlige utenlandske vogntog på norske veier. Det var Eikerbladets søsteravis Nordlys som satte dette på dagsorden denne gangen. Tirsdag kveld fulgte NRK1 opp med debatt.

Dette handler om flere ting, egentlig ganske mange. Øverst på listen står penger, som i realiteten betyr at transporten skal være så billig som mulig. Det avspeiler markedskrefter og konkurranseforhold i internasjonal transport. Alle forstår at selskapet Bring Trucks i Slovakia som hyrer inn rumenske sjåfører driver med langt lavere kostnader enn norske konkurrenter. Det pikante er at det er det statseide Posten her i landet som eier det slovenske selskapet.

Ifølge et europeisk regelverk, som er en del av EØS-avtalen, kan utenlandske transportører ta tre transportoppdrag i Norge i løpet av sju dager, mens de venter på ny tur. Kabotasje kalles dette.

Vi vet selvfølgelig at lave kostnader er en forutsetning for levedyktige bedrifter og arbeidsplasser. Når det fører til at det kommer inn utenlandske vogntog som ikke er rustet for norsk vinter, settes liv og helse på spill. Da må det være lov å reise bust. Det holder ikke at samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP) lover flere kontroller i Norge. Kontrollen må skje på grensen før disse dødstrailerne kommer inn i landet. Ifølge både Statens vegvesen og Tollvesenet er det mulig å få til, men da må de tilføres en større pengepott over statsbudsjettet. Da blir spørsmålet: Hvor mye er liv og helse verdt?

Forskere forteller at utenlandske vogntog har over dobbelt så høy risiko for å forårsake ulykker på norske veier som norske. Det kan vi ikke godta. Vi er enige med både Norges Transportarbeiderforbund (NTF), Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og alle andre som forlanger kontroll av alle utenlandske vogntog som skal kjøre i Norge, før de får sette sine hjul på norsk asfalt. De som trenger transport må også vise et større ansvar ved å velge seriøse aktører. Det bør også innføres krav om vinterførerkort for å kjøre digre vogntog på vinterstid i Norge.

Men, tilbake til penger: Det er nettopp penger det handler om, både for transportkjøper og det norske statsbudsjettet. Nok er nok, statsråd Dale – grav dypt nok i pengesekken, det er din mulighet og ditt ansvar.

STIG ODENRUD

NB! Undertegnede har vært ansatt i NLF i perioden 2013–2015