løpet av de siste 14 dagene er det påvist 687 nye smittetilfeller. Dette er ti flere enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går, og antallet er det høyeste som er registrert i Drammen kommune under pandemien.

Nesten 60 prosent av dem som har fått påvist smitte de siste 14 dagene, er blitt smittet hjemme i egen husstand. Ifølge kommuneoverlegen er det svært vanskelig å unngå at den engelske virusvarianten sprer seg til resten av husstanden dersom én blir smittet.

– Denne virusvarianten smitter så mye lettere. Mens vi tidligere så at det ikke nødvendigvis var sånn at resten av husstanden ble smittet, dersom ett husstandsmedlem fikk påvist smitte, er situasjonen helt annerledes nå. Ett smittetilfelle i husstanden fører dessverre som regel til flere smittede nå for tiden, sier Johannessen.

Det er selvfølgelig ting man kan gjøre for å redusere faren for å bli smittet av syke husstandsmedlemmer, men det krever blant annet at man er flinke til å holde veldig god avstand til hverandre og ikke bruker samme rom. I mange tilfeller er dette vanskelig, og da øker smittefaren.

– Smittefaren er stor i egen husstand. Det er det vanskelig å komme unna. Men det er utrolig viktig at alle smittede holder seg isolert og at personer som er satt i karantene, overholder karantenebestemmelsene. Det er ikke i orden å forlate leiligheten eller huset hvis man er smittet og skal sitte isolert. Hvis man skal sitte isolert, men forlater leiligheten eller huset, vil man nødvendigvis utsette andre for smittefare. Dette gjelder spesielt alle som bor i blokker hvor heiser og oppganger brukes av flere. De eneste tilfellene det er i orden å forlate leiligheten eller huset, er hvis man har behov for medisinsk hjelp. Men da må man beskytte seg selv så godt som overhodet mulig, slik at andre ikke utsettes for smittefare, sier kommuneoverlegen.

Omtrent hvert niende smittetilfelle de siste 14 dagene har ukjent smittevei. Dette tallet har variert en del gjennom pandemien, men i underkant av 12 prosent med ukjent smittevei er et nokså høyt tall. Tallet bekrefter også at det er en del smitte i samfunnet som smittesporerne fortsatt ikke har oversikt over.

– Vi skulle gjerne hatt oversikt over all smitten. Det hadde gjort det enklere for oss å bryte smittekjeder. Men full oversikt over all smitte har vi altså ikke. Derfor er det viktig at alle er klar over at man kan bli smittet hvor som helst. Når smitten er såpass konsentrert i enkelte områder som den er nå, så er selvfølgelig risikoen for å bli smittet høyere enkelte steder. Men det er ingen steder som er trygge for tiden. Det må alle innbyggerne i kommunen huske på, uavhengig av hvor man bor, og gjøre det som er mulig for å unngå situasjoner som innebærer en risiko for smitte. Slike situasjoner kan for eksempel være at man er for tett på andre mennesker, at man omgås mange ulike mennesker gjennom dagen og uka og at man går på besøk til eller har besøk av andre, sier John David Johannessen.