Det var økende antall innleggelser av covid-pasienter ved Drammen sykehus inn mot helgen, men foreløpig har ikke sykehuset rapportert om utfordringer med å håndtere dette, melder kommunen.

Det er ikke meldt om vesentlig belastning ved kommunale helse- og omsorgstjenester, men stadig høy belastning på legevakt og fastleger av luftveispasienter generelt, melder kommunen.

– Før helgen ble det kjent at en ny variant, omikron, var oppdaget i Afrika og at den sprer seg raskt. Foreløpig er den ikke påvist i Norge men inntil man har mer kunnskap om varianten er ønsket at vi skal forsøke å begrense spredningen av varianten. For Drammens del innebærer dette at vi fortsetter å holde trykket oppe på smittesporing rundt hvert enkelt tilfelle av koronavirus, sier smittevernoverlege Einar Sagberg, i pressemeldingen.