Derfor økte Staten rammetilskuddet til Øvre Eiker med 2,54 millioner kroner i mai. Dette til en kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter.

– Hele bevilgningen på 2.546.660 kroner ble fordelt på 43 virksomheter. Kommunestyret prioriterte sju bransjer/næringer. Det var satt et øvre tak på tildeling på 200.000 kroner til hver virksomhet, sier kommunalsjef for Samfunnsutvikling Morten Lauvbu.

– Veldig positivt

Det er handels- og servicevirksomheter, reiselivsvirksomheter, treningssentre, kulturinstitusjoner, serverings- og skjenkesteder og lokale mediebedrifter som har blitt prioritert.

Det samlede søknadsbeløpet var på 14,5 millioner kroner. Dette beløpet er imidlertid noe misvisende siden enkelte virksomheter har et langt høyere søknadsbeløp enn det taket som var satt.

Det er flere butikker i Stasjonsgata i Hokksund som har fått tildelt 35.000 kroner. En av disse var Marianne As som drives av Henriette Flaget.

– Etter ett år der det har vært veldig stille så betydde dette mye for mange, sier Flaget.

Hun vil også gjerne skryte av lokalbefolkningen sitt bidrag.

– Etter at vi fikk åpne i april har det vært bra trafikk. Jeg tror butikkene som driver i gata er storfornøyd med den lokale handelen. Det er gledelig å se alle våre faste kunder igjen, og veldig hyggelig at også mange kommer langveisfra. Flere kommer fra Hokksund Camping og skryter av hvor fint det er her, sier Flaget.

Ubyråkratisk

Gruppeleder for Øvre Eiker Høyre og opposisjonen, Adrian Tollefsen, forteller at de var veldig opptatt av at søknadsprosessen ikke skulle være «byråkratisk»

– Kompensasjonsordningen var vårt forslag, og skulle være et lavterskel tilbud. Det var mange som søkte, fikk støtte og overlevde. Det er vi stolte av, sier Tollefsen (H) på vegne av opposisjonen.

Nå kjører kommunen en ny runde med kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Tildeling i denne runden er 1,1 millioner kroner.

Kompensasjon kan gis for dokumenterte økte utgifter til smittevern, dekning av faste kostnader og/eller bortfall av omsetning med en øvre beløpsgrense på 100.000 kroner per bedrift. Endelig størrelse på tildelt kompensasjon til hver søker vil påvirkes av det totale antall søknader som kommer innen fristens utløp - som er 8. august.

Tidligere tildelinger i kompensasjonsordningen vil bli vektlagt i behandlingen.

Følgende bransjer prioriteres:

  • Handels- og servicevirksomhet
  • Reiselivsvirksomheter, herunder hoteller og andre overnattingssteder
  • Treningssentre
  • Kulturinstitusjoner
  • Serverings- og skjenkesteder
  • Lokale mediebedrifter

Disse fikk penger

Spekebua butikkdrift AS 35.000
Fiskum Fruktpresseri As 35.000
Sundhaugen Drift As 35.000
Salong Neli Chaolakova 35.000
Vestfossen spill og kiosk AS 35.000
Feelgood Hokksund As 35.000
Christine Sydtskows Vippeeextesions 5.000
Lykkespill AS 100.000
Akvarella Knust og Håndverk 35.000
Karinas Negler og Velvære 35.000
Pro Gym Hokksund 150.000
Vestfossen Resturantdrift AS 100.000
TH. Liens Turistbusser AS 200.000
Carolina-Hokksund 35.000
Eiker Turisttrafikk AS 100.000
Bagstevold Gård 35.000
Dream Fashion Import 35.000
Marianne As 35.000
Milleflori AS 35.000
Bjørg's Cafe 35.000
Langebru Gjestegård 100.000
Komfri As 35.000
Kjetil Hagen 35.000
Unicare Hokksund 150.000
Tone Frisør 35.000
Eiker Lås-service AS 35.000
Hokksund Optisk As 35.000
Khalilo Tapas & Vin AS 35.000
Khalilo Steakhouse As 35.000
Sanden Hotell 150.000
Eiker Lavpris 35.000
Chon JI Taekwondo Academy AS 35.000
Holden foto 35.000
Glassøyet Daniel Erlandsson 35.000
Claras As Mirawa House 35.000
Pax Kundalini Yogda 35.000
Pax Kundalini Yoga 35.000
Eikern Turisttrafikk 100.000
Mette Grøsland 35.000
Per Øystein Klunderud 35.000
Skomote As 35.000
Utleiepartner AS 200.000
Øvre Eiker Teaterråd 106.660

NB: Noen selskaper som har fått penger dukker ikke opp på denne listen da det skjedde en feil ved utfylling av søknaden i den elektroniske søknadsportalen.