38 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. I løpet av den siste uka er det dermed påvist 216 nye tilfeller i Drammen. Det er ti flere enn det var i hele perioden fra begynnelsen av mars og fram til sommerferien.

For 32 av dem er mulig smittevei påvist, mens det i fire tilfeller er konkludert med ukjent smittevei. For de to siste som nå er blitt smittet, er ikke smitteveien avklart og smittesporingen pågår fortsatt.

I løpet av det siste døgnet er det påvist smitte hos både elever og ansatte ved flere skoler.

Ved Marienlyst skole har én elev fått påvist smitte. 41 elever og fem ansatte settes i karantene. I tillegg er det ytterligere 40 elever som berøres av at lærere settes i karantene og får hjemmeundervisning de nærmeste dagene.

Ved Fjell skole er det en ansatt som har fått påvist smitte. Skolen har flere klasser i karantene allerede, men det nye smittetilfellet fører til at ytterligere to klasser berøres og settes i karantene.

Ved både Rødskog skole og Gulskogen er det én elev som har fått påvist smitte, men i begge disse tilfellene har eleven ikke vært på skolen i smitteførende perioden, så det er ingen elever eller ansatte som settes i karantene som følge av disse tilfellene.

I tillegg er det påvist fire nye tilfeller av koronasmitte hos elever ved Drammen videregående skole. En god del elever er nærkontakter og settes i karantene, men skolen har tidligere besluttet å gjennomføre hjemmeundervisning for de fleste klassene resten av uka.

Det er også påvist smitte hos en ansatte i de hjemmebaserte tjenestene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Nærkontakter av den smittede medarbeideren er allerede i karantene på grunn av tidligere påvist smitte.

Fra i ettermiddag klokka 18.00 trer den lokale forskriften med innskjerpede tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset, i kraft. Formannskapet vedtok i går regler om kollektivreiser, bruk av munnbind, skjenketider og gjennomføring av arrangementer.

Siden begynnelsen av mars har 621 personer i Drammen kommune fått påvist koronasmitte.

De siste sju dagene er det påvist 216 nye tilfeller av koronasmitte, mens tallet for de siste 14 dagene er 268.

Her kan du lese om de siste restriksjonene.