35 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Dette er det nest høyeste tallet som er registrert på antall smittede i løpet av ett døgn.

19 av dem som nå er blitt smittet, er kjente nærkontakter av tidligere påviste smittetilfeller. To har fått påvist smitte i forbindelse med utenlandsopphold, mens seks har ukjent smitte. For de resterende åtte personen er det foreløpig ikke konkludert, og smittesporing pågår fortsatt.

Ved Skoger skole har ytterligere to elever fått påvist koronasmitte, og nå er både 2., 3., 5., 6. og 7. trinnet ved skolen i karantene ut inneværende uke. I samråd med smittevernoverlegen har skoleledelsen besluttet å gjennomføre hjemmeskole for alle elevene resten av uka. Dette gjøres som et forebyggende tiltak for å unngå ytterligere smittespredning.

Ved Svelvik ungdomsskole har én elev fått påvist smitte. Tre elever på 8.-trinnet må i karantene, og skolen har bestemt at hele 8. trinnet skal ha hjemmeundervisning.

Det er også påvist smitte hos én medarbeider ved Åskollen bo- og servicesenter. Tre beboere og seks ansatte ved sykehjemmet settes i karantene.

Rådmannen har lagt fram forslag til en lokal forskrift med strengere tiltak for å begrense den videre spredningen av koronasmitte. I forslaget til forskrift ligger det blant annet påbud om bruk av munnbind i enkelte situasjoner, ytterligere begrensninger i skjenketider og innskjerping i bruken av hjemmekontor. Forskriften behandles av formannskapet på et ekstraordinært møte i ettermiddag kl. 1600. Møtet gjennomføres som et digitalt møte og sendes direkte på kommunens nettside.

Siden begynnelsen av mars har 583 personer i Drammen kommune fått påvist koronasmitte.