(Drammens Tidende)

ØVRE EIKER: Utrykningspolitiet (UP) holdt torsdag morgen kontroll på Skotselvveien i Øvre Eiker.

Det viste seg at det var gode grunner til å sjekke farten på akkurat denne veien.

Hele 25 sjåfører fikk bot etter å ha blitt målt til for høy hastighet i 70-sonen. Den høyeste hastigheten som ble målt var 96 km/t.

I tillegg til dette, kunne to sjåfører først kjøre videre etter å ha fått hver sin bot for ulovlig mobilbruk under kjøring.