24 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. For 22 av dem er smitteveien kjent, mens den foreløpig er ukjent for de to siste.

Ved både Eknes ungdomsskole, Åssiden videregående skole og Norlights Montessoriskole Drammen er det påvist smitte, og både elever og lærere settes i karantene ved alle tre skolene.

Ingen av kommunens barnehager eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

To av tilfellene som rapporteres i dag, knyttes til russefeiring.

Dagens smittetall er det tredje høyeste som er registrert i løpet av ett døgn i Drammen kommune siden begynnelsen av april. Bare 16. april og 20. mai med henholdsvis 25 og 35 tilfeller liggere høyere siden 8. april.

- Det er ingen tvil om at dagens tall er høyt. Vi trekker som vanlig ingen konklusjoner basert på enkelttall, men nå har vi for første gang på over en måned flere enn 100 registrerte smittetilfeller i løpet av den foregående sjudagersperioden. De siste sju dagene er det registrert 106 nye smittetilfeller. For åtte dager siden var dette tallet nede på 57 tilfeller. Så vi ser nok en ganske klar tendens til at smittetrykket er økende igjen i Drammen kommune, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Til tross for et bekymringsfullt høyt smittetall i dag er han glad for at smitteveien er kjent for de aller fleste. Dette gjør det lettere å drive smittesporingsarbeidet og forhåpentligvis bryte smittekjeder tidlig ved at nærkontakter settes i karantene.