21 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det er kjent smittevei for 15 av dem. Smitteveien er foreløpig ukjent for de seks øvrige, men det jobbes fortsatt med smittesporing rundt disse..

Ved Tryggheim barnehage er det påvist smitte, og både barn og ansatte settes i karantene. Det er også påvist smitte ved tre skoler i kommunen i løpet av det siste døgnet. Dette gjelder Danvik skole, Killingrud ungdomsskole og Åssiden videregående skole. Nærkontakter av de smittede settes i karantene ved alle tre skolene.

- Etter fire dager med lavere smittetall har vi nå tre dager på rad med relativt høye tall. Det er en utvikling vi følger nøye med på og som gir grunn til bekymring dersom den fortsetter. Vi har fortsatt et stort behov for å redusere smittetrykket i Drammen kommune, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Bare i løpet av de tre siste dagene er det påvist 60 nye smittetilfeller. Skulle vi bli liggende på dette nivået i kommunen vil det tilsvare 280 nye smittetilfeller i løpet av en to ukersperiode.

- Så smittetrykket er fortsatt altfor høyt, spesielt med tanke på at vi er inne i den sjette uka med koronatiltak på det aller strengeste nivået. Selv om det nå ligger an til lettelser i tiltakene fra og med midnatt søndag kveld, er det på ingen måte noen grunn til senke skuldrene og ta lettere på smitteverntiltakene. Det er fortsatt for mye smitte ute i samfunnet, og mange har ukjent smittevei. Det skal ikke mye til for at de muterte virusvariantene begynner å spre seg i et mye større tempo igjen. Vi har nå brukt mange uker på å få en viss kontroll på smittespredningen, men det vil være fort gjort å miste kontrollen igjen hvis ikke innbyggerne er nøye med smittevernet og gjør det som er mulig for å beskytte seg mot smitte, sier Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 211 nye smittetilfeller. Med unntak av en dag i forrige uke hvor det løpende smittetallet for de foregående to ukene steg med ett tilfelle, er dette første gang tallet på antall smittede de siste to ukene stiger, på nokså nøyaktig én måned.

Fra 25. til 26. mars steg dette tallet fra 667 til 687 smittetilfeller. Siden har det gått nedover, så å si hver eneste dag. Men i dag ser vi altså en økning i antall smittede de siste 14 dagene. Som vanlig legger vi ikke veldig mye vekt på enkelttall, men vi ser litt ekstra på tallene som oppsummerer en såpass lang periode som 14 dager. Vi må passe litt ekstra på nå, sånn at ikke smittetrenden snur og stiger igjen, sier smittevernoverlegen.

Sagberg har en klar oppfordring til alle når det nå ligger an til noen lettelser i koronarestriksjonene.

- Det er ikke sånn at alle tiltakene oppheves. Tvert imot mener nasjonale helsemyndigheter at det fortsatt er nødvendig med strenge koronarestriksjoner i Drammen kommune for å begrense smittespredningen. Det er viktig at alle skjønner at situasjonen fortsatt er veldig skjør og at risikoen for en ny smitteoppblomstring i høyeste grad er til stede. Blir du eller familien din satt i karantene, må dere følge oppfordringen om å teste dere med en gang og sju dager etter siste kontakt med den smittede personen, sier Einar Sagberg.

Regjeringen har lagt fram sin plan for gjenåpningen av Norge. Kommuner med mye smitte, som det er i Drammen, må nok vente lenger på denne gjenåpningen. Men hvis alle fortsatt er gode til å overholde smittevernreglene og -anbefalingene og smittetrykket synker en god del fra det vi har i dag, kan vi ifølge smittevernoverlegen forhåpentligvis se fram mot en sommer uten for mange restriksjoner.

Etter at vaksineringen med Astra Zeneca-vaksinen ble stanset, har det vært en del spørsmål om hva som skjer med dem som har fått den første dosen med denne vaksinen. Helse- og omsorgsdepartementet meldte i går at de som har fått én Astra Zeneca-dosen får én dose av Pfizer- eller Moderna-vaksinen i tillegg. Det er signalisert at det skal gå 12 uker mellom de to vaksinedosene. Dette vil bety at de første dosene i andre vaksinasjonsrunde kan settes fra midten av mai. De som har fått første dose av Astra Zeneca-vaksinen, får beskjed direkte om når det er tilgjengelige Pfizer- eller Moderna-vaksiner for andre vaksinedose.