Gå til sidens hovedinnhold

21 nye koronasmittede: – Drammen har fortsatt et høyere smittetrykk enn Oslo

21 personer bosatt i Drammen kommune har i løpet av det siste døgnet fått påvist koronasmitte. 18 av dem er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller, mens smitteveien er ukjent for to. For den siste pågår smittesporingen fortsatt.

Trenden den siste tiden viser at antall smittetilfeller i Drammen kommune er på vei nedover. Men det totale smittetrykket er fortsatt høyt i kommunen, og de siste 14 dagene er det påvist smitte hos 248 personer.

– Drammen har fortsatt et høyere smittetrykk enn det Oslo har. Ja, vi har klart å begrense smittespredningen i forhold til hvordan situasjonen var i midten av november, og det skal vi alle være veldig glade for. Men det er fortsatt mye smitte ute i lokalsamfunnet vårt, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Lurt av tallene

Fra begynnelsen av mars og fram til 25. oktober hadde Drammen kommune 232 dager med færre enn ti smittetilfeller og bare fem dager med ti eller flere smittetilfeller. Etter 25 oktober har det vært 43 dager med ti eller flere smittetilfeller og kun fire dager med færre enn ti smittetilfeller.

– Så hvis noen tror at vi har et relativt lavt smittetrykk i Drammen nå, så blir man nok lurt litt av de ekstreme smittetallene vi så gjennom november. Vi har fortsatt en stor jobb å gjøre for å få redusert smitten ytterligere, sier Sagberg.

En relativt stor andel av smittetilfellene er det ikke mulig å spore til tidligere påviste tilfeller. Også dette mener smittevernoverlegen gir klare indikasjoner på at det er mer smitte i kommunen enn det mange kanskje tror for tiden.

– Smitte ute i det offentlige rom er det ofte vanskelig å spore nøyaktig tilbake til én bestemt smittekilde eller en kjent nærkontakt. Vi er alle ute i butikker og handler. Et stort antall har jobber hvor man er i kontakt med mange mennesker i en eller annen form for kundebehandling. Mange er avhengige av kollektivtransport for å komme seg rundt. Og en god del besøker kafeer eller restauranter. Smitte som overføres på slike steder er det ikke så enkelt å spore tilbake til en kjent smittekilde, sier Sagberg.

Smittes i egen husstand

Den største andelen som får påvist koronasmitte, er smittet av en annen person i egen husstand. Smittevernoverlegen er ikke overrasket over dette og sier at den høye andelen viser at det å leve tett sammen medfører økt risiko for smitte, dersom det kommer smitte inn i husholdningen.

– Husstandsmedlemmer er de nærkontaktene som er lettest å spore opp, og derfor finner vi nok disse oftest, sier Einar Sagberg.

Forskriften om forebygging av koronasmitte i Drammen kommune gjelder fram til og med onsdag 16. desember. Da skal formannskapet møtes for å vurdere om tiltakene skal videreføres gjennom jula eller om det er noen av tiltakene som det er mulig å lempe på eller fjerne.

Maks ti gjester

Det er imidlertid allerede klart at partiene i formannskapet er samstemte om at det skal åpnes for at ideelle organisasjoner kan organisere julefeiring for inntil 15 personer om gangen. I tillegg er det klart at Drammen kommune følger de nasjonale reglene om at man kan invitere inntil ti gjester to ganger i løpet av julehøytiden.

Smittevernoverlege Einar Sagberg minner om at du bare kan invitere ti gjester hvis du samtidig har nok plass hjemme til at det er mulig å holde god nok avstand mellom gjester fra ulike husholdninger.

– Dersom du ikke har plass til at gjester fra ulike husholdninger kan holde minst én meters avstand til hverandre, må du redusere antallet sånn at tilstrekkelig avstand kan holdes. Så avstandsregelen kan ingen av oss se bort fra. Den overstyrer eventuelt muligheten til å ha så mange gjester, selv om det er jul og vi ønsker å samle familie og venner, sier Sagberg.

Han minner også om at alle som samles, må være helt friske.

– De som har symptomer på sykdom, kan ikke gå i selskap med andre, sier smittevernoverlegen.

Nytt kart

Drammen kommune har gjennom høsten rapportert litt mer detaljert om hvordan smitten fordeler seg på blant annet kjønn, alder og kommunedelstilhørighet i kommunen. I tillegg er det blitt rapportert på smittesteder.

Nå har Drammen kommune lansert et interaktivt kart som viser hvordan smitteutviklingen er i kommunen fra dag til dag. Kartet og tallene blir oppdatert hver formiddag fra mandag til fredag og viser til enhver tid utviklingen over den siste 14-dagersperioden.

– Under en pandemi er informasjonsbehovet stort ute i befolkningen. Med denne løsningen ivaretas dette informasjonsbehovet, samtidig som tallene presenteres på et så overordnet nivå at det aldri skal være noen fare for å identifisere enkeltpersoner som får påvist koronasmitte. Vi er opptatt av å ivareta den enkeltes personvern fullt ut, men når det er gjort, har vi også et ansvar for å sikre offentligheten tilgang på relevant informasjon om smitteutviklingen, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Siden begynnelsen av mars har 1.770 personer i Drammen kommune fått påvist koronasmitte.

Kommentarer til denne saken