- Vi må fortsatt avvente litt før vi konkluderer om hvordan påsken har påvirket smitteutviklingen i Drammen kommune. Men det er veldig positivt at vi har en god del færre tilfeller enn de to foregående dagene, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

I løpet av de siste to ukene er det påvist 393 nye smittetilfeller. Dette er 28 færre enn det som ble rapportert for foregående toukersperiode, i går, og det er nesten en halvering i løpet av to uker.

- Dagens smittetall er det nest laveste som er rapportert siden vi så den kraftige smitteøkningen for nøyaktig én måned siden. Det er også lavere enn det som ble rapportert gjennom påskedagene. Så hvis vi ser like lave tall, eller gjerne enda lavere tall, de nærmeste dagene, kan vi nærme oss en konklusjon om at smittetrenden er synkende i Drammen kommune. Det er for tidlig å slå fast ennå, men det vil være veldig hyggelig om tallene de nærmeste dagene viser at kommunens innbyggere har fulgt smittevernanbefalingene gjennom påskeferien og dermed ikke bidratt til en ny smitteøkning, sier Johannessen.