Det er en svak nedgang i nye tilfeller, og kommuneoverlegen vurderer smittesituasjonen som stabil. Det har ikke vært utbrudd i helseinstitusjoner, og det er få smittede i barne- og ungdomsalder, kun fire tilfeller i alder 0-15 år.

Det er med dette registrert totalt 689 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 22. november 2021), hvorav 484 er smittet i 2021.