Kommuneoverlegen har det siste døgnet fått bekreftet fem nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus).

Alle har kjent smittevei. To er smittet av nærkontakter i familie, to er smittet i en annen kommune og en er smittet i sosial samling i annen kommune.

Det er registrert 27 nye nærkontakter til disse smittetilfellene. I tillegg er et fotballag i karantene. Kommuneoverlegen vurderer smittenivået som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 195 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 23. desember 2020), hvorav 177 av disse er smittet etter sommeren.

17 i Drammen

Det siste døgnet er det påvist koronasmitte hos 17 personer i Drammen.

Av disse er 11 nærkontakter av personer med tidligere påvist koronasmitte. For de andre seks er det ikke påvist smittevei.

Det er påvist smitte knyttet til kommunens helsevirksomheter. I hjemmetjenesten Solbergelva er det påvist koronasmitte hos to ansatte, og to tjenestemottakere og tre ansatte må i karantene.

Ytterligere én ansatt har fått påvist koronasmitte ved Fjell bo- og servicesenter.

Ved Solbergmoen barnehage er det påvist smitte hos en ansatt, som medfører karantene for barn og ansatte.

Siden begynnelsen av mars har 1.904 personer i Drammen kommune fått påvist koronasmitte.