I løpet av det siste døgnet har Drammen kommune registrert 17 nye smittetilfeller blant sine innbyggere.

14 av dem som nå har fått påvist smitte har kjent eller mistenkt smittevei. To har ukjent smittevei, mens den siste har fått påvist koronasmitte etter utenlandsreise, skriver kommunen på sine nettsider.

To bo- og servicesentre er berørt av det siste døgnets nye smittetilfeller. Disse er henholdsvis Åskollen bo- og servicesenter og Strømsø bo- og servicesenter.

På Åskollen er 18 beboere og 29 ansatte satt i karantene på grunn av tre smittetilfeller, og ved Strømsø bo- og servicesenter er ni beboere i karentene etter påvist smitte hos én ansatt. Her er det foreløpig ikke avklart hvor mange ansatte som må i karantene.

Skoler rammet

I tillegg er fire skoler berørt av de nye smittetallene:

■ Danvik skole: 149 elever og sju lærere i karantene etter påvist smitte hos en ansatt

■ Ved Brandengen skole og Åssiden videregående skole er det elever som har fått påvist smitte. Ved begge skolene dreier det seg om én elev som er blitt smittet. En klasse på 3. trinnet settes i karantene.

■ Ved Rødskog skole har en ansatt fått påvist smitte. 2. trinn er satt i karantene. Totalt er det 18 elever og sju ansatte i karantene.