16 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. For 15 av dem er smitteveien kjent. Én av disse har fått påvist smitte etter reise i utlandet. For den siste personen som nå har fått påvist smitte, pågår smittesporingen fortsatt.

Ved Fjell skole er det påvist ett smittetilfelle som fører til karantene for elever og lærere. I Sørbyløkka barnehage er det påvist smitte, og dette medfører forlenget karantene for barn og ansatte.

Ingen av kommunens helseinstitusjoner er berørt av dagens smittetilfeller.

- 16 tilfeller er en kraftig økning fra antallet som ble rapportert i går. Men torsdag var det helligdag og sannsynligvis noe redusert kapasitet ved laboratoriet på sykehuset. Vi ser av prøvetakingsdatoen på en del av smittetilfellene vi rapporterer om i dag, at dette er tilfeller som vi normalt hadde fått svar på tidligere og rapportert i går. Så tallet for de to siste dagene må nok ses i sammenheng, og da ligger vi omtrent på nivået fra de siste dagene, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I løpet av det siste 14 dagene er det påvist 144 nye smittetilfeller. Dette er fire flere enn i går, men omtrent på samme nivå som de siste åtte dagene. I denne perioden har antallet påviste tilfeller i løpet av foregående toukersperiode variert mellom 140 og 149.

Kommuneoverlegen kommenterte gårsdagens lave smittetall med at det var forventet færre rapporterte tilfeller inn mot en langhelg. Dette skyldes at erfaringen så langt har vært at smittetallene har gått ned når det har nærmet seg helger og ferietid. Dette henger tett sammen med at det også er færre som har testet seg.

- Vi ønsker selvfølgelig lavest mulig smittetall, men samtidig er det veldig viktig at mange tester seg. Alle med luftveissymptomer, sår hals eller andre tegn på koronasykdom oppfordres til å bestille tid til koronatesting. Derfor er det ikke utelukkende negativt med høyere smittetall. Å få avdekket smitte er viktig for å bryte smittekjeder og stanse videre smittespredning. Det verste som kan skje, er at færre tester seg og at smitten kan spre seg i samfunnet uten at den blir fanget opp og tatt hånd om. Da kan situasjonen veldig fort komme ut av kontroll, sier Johannessen.

Smittesporingen har avdekket at det er en god del av de smittede som har et høyt antall nærkontakter. Dette fører til at mange i første omgang må settes i karantene. Men det fører også i stor grad til mange nye smittetilfeller.

- Med den virusvarianten som dominerer nå, så ser vi fortsatt at nærkontakter av smittede personer i veldig stor grad ender opp med å bli smittet selv. Derfor er det fortsatt helt avgjørende at man begrenser hvor mange man omgås. Så hvis du vil beskytte deg selv og reduseres smittefaren, så reduserer du også antall personer du omgås. Og vi ser dessverre altfor mange tilfeller av at man ikke har tatt disse anbefalingene på alvor. Dermed opprettholdes smittespredningen og smittetrykket på et for høyt nivå til at vi kan gå inn for en gjenåpning av samfunnet, ut fra smittevernfaglige vurderinger, sier kommuneoverlegen.

På grunn av smittesituasjonen ble det sist søndag besluttet at undervisningen Galterud skole skulle gjennomføres som hjemmeskole fra og med mandag 10. til og med onsdag 12. mai. Det er oppdaget noen flere smittetilfeller i perioden elevene har hatt hjemmeskole, men det er nå oversikt over smittekjedene. Derfor går Galterud skole tilbake til gult tiltaksnivå med virkning fra tirsdag 18. mai, på lik linje med de øvrige skolene i Drammen kommune. Ordningen med jevnlig testing med hurtigtest videreføres for å holde oversikt over smittesituasjonen ved skolen.

Det er to dager igjen til 17. mai. Også i år blir feiringen av nasjonaldagen preget av koronapandemien og strenge restriksjoner for hva som er greit å gjøre.

- Det har vært mange spørsmål om hva som er tillatt og hva som ikke er tillatt. Generelt vil jeg nok oppfordre alle innbyggerne til å ikke tøye noen grenser. Vi er forhåpentligvis på oppløpssiden i denne pandemien, og da er det uklokt å gjøre noe som får smittespredningen til å skyte fart igjen. Derfor bør alle tenke smittevern i alt de gjør, også på 17. mai. Jeg forstår at mange har lyst til å samle både venner og familie for å feire nasjonaldagen, men det er viktig at vi alle klarer å begrense oss og holde oss så mye som mulig til vår egen husstand og forholde oss til grensen på ti personer ved private sammenkomster, sier John David Johannessen.

Også for russen er det pandemien og restriksjonene som setter mye av rammene for markeringen. Rulling med russebussen omfattes av begrensningene som ligger i den lokale forskriften mot spredningen av koronasmitte som formannskapet i Drammen kommune har vedtatt. I forskriften er det ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med mer enn ti personer. Rulling med russebussen regnes som en privat sammenkomst.

I morgen det satt av tid til massetesting av russ ved teststasjonen på Sundland. Russen har selv hatt et ønske om et slikt tilbud, og mellom klokka 10.00 og 16.00 søndag 16. mai kan russ komme og ta en drop-in hurtigtest på Sundland. I tillegg jobbes det med at russen kan få testet seg annenhver dag gjennom russetiden, i samsvar med de siste oppdaterte rådene fra regjeringen.