15 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er kjent for 11 av dem. For de fire siste er smitteveien foreløpig ukjent, men smittesporingen er ikke avsluttet ennå.

Tre skoler berøres av dagens smittetilfeller og fører til karantene for nærkontaktene. De tre skolene er Marienlyst skole, Killingrud ungdomsskole og Åssiden videregående skole.

Ingen av kommunens barnehager eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellene som rapporteres i dag.

- Dagen smittetall er det femte høyeste vi har registrert de siste tre ukene og en ny bekreftelse på at vi ikke skal legge for mye vekt på tallene som rapporteres i helgene. Selv om det er lave tall i helgene, så gir de ingen grunn til å tolke noen smittetrend. Dessverre viser tallene over flere dager at vi fortsatt har et høyt smittetrykk, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 188 nye smittetilfeller. Dette er det høyeste tallet som rapporteres for foregående toukersperiode på over en måned. 29. april ble det også rapportert om 188 nye tilfeller for de siste 14 dagene.

- Etter den tredje smittebølgen registrerte vi det laveste tallet på smittetilfeller de foregående 14 dagene den 18. mai. Da var tallet nede på 131 nye smittetilfeller. Siden har det steget litt trinnvis, hvor tallet har tatt et lite hopp og så ligget relativt stabilt i noen dager før det har tatt et nytt hopp, noe det også har gjort i dag, sier Sagberg.

Han understreker at det er viktig at alle passer litt ekstra godt på i tiden som kommer. Smittetrykket synker ikke videre. Tvert imot viser det en stigende trend. I forkant av den tredje smittebølgen var antallet smittetilfeller de siste to ukene helt nede på 15. Det tilsvarer altså i gjennomsnitt cirka ett tilfelle om dagen i 14 dager. Nå har vi 188 tilfeller de siste 14 dagene, og det tilsvarer et gjennomsnitt på i overkant av 13 om dagen.

- Det er grunn for alle til å tenke over disse tallene. Vi vet hvor hardt den tredje smittebølgen rammet oss. I forkant av bølgen hadde vi et lavt smittetrykk, og likevel ble vi truffet så hardt. Nå har vi et relativt høyt smittetrykk. Det betyr at det vil være fare for en fjerde smittebølge så lenge vi ikke klarer å redusere smittetrykket ytterligere. Derfor er det helt avgjørende at alle klarer å følge smittevernreglene og -anbefalingene og sørger for å teste seg ved de minste tegn til luftveissymptomer. Drammen kommune har fortsatt veldig god testkapasitet, og du får raskt svar på om du er smittet av koronaviruset eller ikke, sier Einar Sagberg.

I løpet av mai ble det påvist 344 nye smittetilfeller. Dette er ett tilfelle færre enn det som ble registrert i januar, og mai måned ble den femte verste månedene regnet i antall smittede siden koronapandemien traff Drammen kommune i mars i fjor.

- Vi ser heldigvis at vaksinene hjelper mot smittespredningen. Det er vi veldig glade for, men av innbyggerne under 65 år er det foreløpig bare de med underliggende sykdommer som er vaksinert. Det betyr at det er mange som ikke har beskyttelse mot koronasykdom, og dette gjør oss sårbare også i ukene fremover. Vi har fortsatt en stor jobb å gjøre for å begrense smittespredningen, og den jobben må vi ta på alvor. Det er forståelig at alle er lei av både viruset og inngripende smitteverntiltak, men vi er dessverre ikke ferdig med denne pandemien ennå. Men hvis vi er gode på smitteverntiltak en stund til, kan vi forhåpentligvis legge pandemien bak oss i løpet av noen få måneder, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Rådmannen har nå lagt fram sin plan for gjenåpningen av lokalsamfunnet. I forslaget legges det opp til trinnvise lettelser innenfor ulike områder, og det skisseres en overgang fra lokal forskrift med regulering av tiltak til den nasjonale reguleringen.

Rådmannen foreslår at de første lettelsene gjøres med virkning fra 10. juni. Da foreslås det lettelser for blant annet idretts- og fritidsaktiviteter, kultur- og underholdningstilbud og andre arrangementer.

De neste lettelsene kan komme med virkning fra 24. juni. Da foreslår rådmannen at det lettes på både private sammenkomster og arrangementer, ytterligere lettelser for både idretts- og fritidsaktiviteter og serveringssteder, samt oppheving av lokal forskriftsregulering for arbeidslivet og bruk av munnbind.

Den siste runden med lettelser av koronatiltak som er skissert i rådmannens gjenåpningsplan, kan skje med virkning fra 8. juli. Da er det aktuelt med oppheving av lokal regulering og overgang til nasjonal regulering for både arrangementer, private arrangementer, private sammenkomster, idretts- og fritidsaktiviteter og serveringssteder.

«Planen baserer seg på flere forutsetninger, men usikkerheten er nå mindre og planen angir en mulig og sannsynlig fremdrift. Hensikten er å skape forutsigbarhet i tråd med ønsker og innspill fra aktører som har vært og er berørt av tiltak. I praksis betyr dette at når de lokale tiltakene opphører så vil det ikke være strengere regler i Drammen kommune enn i landet for øvrig. Dette forutsetter at planen vedtas og at forskriftsendringer vedtas i tråd med planen. Fra rådmannens side vil rekkefølgen på lettelsene følge den vedtatte planen. Ved endringer i for eksempel smittesituasjon vil lettelser kunne bli foreslått skjøvet ut i tid. Det er derfor viktig å merke seg at datoene er satt som tentative datoer», skriver rådmannen i saksfremlegget til formannskapet.

Rådmannens forslag til gjenåpningsplan skal behandles i et ekstraordinært møte i formannskapet tirsdag ettermiddag. Møtet starter klokken 1630 og sendes direkte på Drammen kommunes nettside.