Bakgrunnen for prosjektet er at strekningen har vært utsatt for mange møteulykker.

– Fra 2009 til 2018 har det vært 14 ulykker på strekningen, der 31 personer har blitt skadet. Før den tid var det enda flere ulykker, der blant annet to mistet livet, sier Tom Hedalen, prosjektleder for Vegvesenet til Eikerbladet.

I sommer var det flere ulykker på strekningen, der blant annet en semitrailer og en bil dultet borti hverandre.

Tiltaket med fysisk midtdeler er av forebyggende art, og vil forhindre nye ulykker og redusere antallet drepte og hardt skadde på strekningen.

– Prosjektet har vært planlagt i mange år. Nå realiserer vi det, sier Hedalen.

Lysmastene langs E134 på denne strekningen skal også flyttes fra sørsiden av veien og ut mot strandpromenaden mot elva.

– Det skal også gjøre at veien blir tryggere.

Arbeidet kommer til å pågå i ett år, og hastigheten på denne strekningen er nå er satt ned til 50 kilometer i timen.

– Foreløpig ligger vi litt foran skjema, sier Hedalen.