Tallene inkluderer tre ansatte ved kommunens sykehjem (to ved Fredholt og én ved Drammen Helsehus). Tre beboere ved Fredholt bo- og servicesenter er også konstatert korona-smittede det siste døgnet.

Dette skriver kommunen i sin pressemelding:

– På alle de aktuelle sykehjemmene har man satt i gang tiltak i tråd med kommunens rutiner. Smittede beboere er satt i isolasjon og følges opp av helsepersonell ved institusjonene. Det kartlegges hvem de som har fått påvist smitte har vært i nærkontakt med, både for å undersøke smitteveien og for å få oversikt over hvem vedkommende har vært i nærkontakt med etter å ha blitt smittet. Øvrige beboere som bor på samme enhet som de smittede personene, er satt i karantene. Ansattes nærkontakter settes i hjemmekarantene.

Det er nå registrert totalt 131 tilfeller av koronasmitte i Drammen.

Kommunalsjef for hjemmetjenester og institusjoner i Drammen kommune, Trine Aas, forteller at påørende til beboere ved alle de aktuelle avdelingene informeres.

– Pårørende til beboerne som nå har fått påvist koronasmitte og pårørende til øvrige beboere på de aktuelle avdelingene er informert. Man informerer også pårørende til beboerne ved de øvrige avdelingene ved de aktuelle sykehjemmene, slik at alle er kjent med hva som har skjedd og hvordan denne situasjonen håndteres videre, sier Aas.

I pressemeldingen forklarer kommunen tilfellene som er blitt oppdaget på sykehjemmene de siste dagene med at testing er prioritert for disse gruppene.

Virksomhetsleder Madli Indseth ved Medisinskfaglig virksomhet i Drammen kommune framholder hvor viktig det er med god håndhygiene og sosial distansering, og viser til at det nok er en del uoppdaget smite i befolkningen for øvrig.

– Dette innebærer at vi må anta at det er en del personer med uoppdaget smitte i befolkningen for øvrig som ikke testes, ettersom de nasjonale kriteriene for testing ikke åpner for testing av alle som har symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjør at det er viktig at alle følger de nasjonale anbefalingene om god håndhygiene, hoste eller nyse i et papirhåndkle eller albuekroken og at vi er flinke til å holde avstand til hverandre, sier Indseth.