Det er i uke 52 registrert smitte i to soner i hjemmetjenesten og i Nøsteelva bofellesskap.

2. og 3. januar er det utdeling av tester til ansatte i barnehager og ansatte og elever i grunnskolen, videregående skole, voksenopplæringen og kulturskolen. Alle har fått tilbud om en gratis hurtigtest som skal tas innen 24 timer før oppstart etter jul. Det deles ut cirka 3.350 tester til skoler og 370 til barnehagene.

Testing

2,1 prosent av befolkningen i Øvre Eiker testet seg for Covid-19 på teststasjonen og via det ambulante testteamet i forrige uke. Av disse var 7,4 prosent smittet.

Det er med dette registrert totalt 1.439 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 3. januar 2022), hvorav 1234 er smittet i 2021.