Tallene er både PCR-tester og registrerte selvtester og er derfor ikke helt sammenlignbare med forrige uke. Det har vært en tredobling av smittetall fra uke tre til fire. Cirka 40 prosent av smittetilfellene er i aldersgruppen 0-15 år, med hovedtyngden i alder 5-15.

Omikron-varianten gir en svært stor økning i smittetall i Øvre Eiker, som i de fleste andre kommuner rundt oss. I januar er det totalt registrert 2.005 positive koronatester i kommunen, og det utgjør cirka ti prosent av befolkningen.

- Vi regner med at 60-70 prosent av covid-19-tilfellene blir diagnostisert med test, så andelen som har gjennomgått covid-19 er tilsvarende høyere, sier kommuneoverlege Anne Aune i en pressemelding fra kommunen.

Oversikt

Det er noen smittetilfeller i helseinstitusjoner eller hjemmetjenesten, men ingen utbrudd.

Det er mange smittetilfeller ved de fleste skolene, med størst smittetrykk ved barne- og ungdomsskolene i Vestfossen og Hokksund. Det er smittetilfeller ved så godt som alle barnehager siste uke.

Nærkontakter

I uke 4 ble karantene for husstandsmedlemmer endret og kan erstattes med testregime. Smittesporingsarbeidet er redusert til et minimum. Vi registrerer nå positive prøvesvar (selvtester og positive PCR-svar fra lab) og sender ut sms med informasjon til alle.

Det er med dette registrert totalt 3.444 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 31. januar 2022). 2.005 av disse er smittet i 2022.